Despre noi

Petrila

Domenii de activitate:

Amenajarea şi curăţenia zonelor verzi;

Lucrări de învelitori, şarpante şi terase construcţii;

Lucrări de ipsoserie;

Lucrări de tâmplărie şi dulgherie;

Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor;

Izolaţii, hidroizolaţii;

Comerţ cu amănuntul în magazine nespecializate cu vânzare predominantă de produse alimentare/nealimentare.

Conducerea Executivă SC EDIL SAL PREST SA

Ec. Bălănesc Maria Doiniţa – Director

ec. Marin Medina Ligia Contabil Şef

Societate comercială pe acţiuni, cu capital social integral de stat (100% Consiliul Local Petrila).