SITUAȚII FINANCIARE

Petrila

Raport de audit statutar

RAPORT DE AUDIT STATUTAR

Raportare contabilă la 30.06.2018

RAPORTARE CONTABILA LA 30.06.2018

Situațiile financiare la 31.12.2018

BILANT 2018