SITUAȚII FINANCIARE

Petrila

Situațiile financiare la 31.12.2018

BILANT 2018