RAPOARTE ALE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE

Petrila

Raport 2021

Raport CA 30.06.2021
Situatii financiare 30.06.2021

Raport 2020

Situatii financiare 30.06.2020
Situatii financiare 31.12.2020
Raport audit 31.12.2020
Raport CA 30.06.2020
Raport CA 31.12.2020

Raport 2019

Raport CA 31.12.2019
Raport de audit 31.12.2019
Situatii financiare 30.06.2019
Situatii financiare 31.12.2019
Raport CA 30.06.2019

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. EDIL SAL PREST S.A.
privind activitatea economico-financiara la data de 30.06.2018

Raport CA 30.06.2018

Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2017

Click aici

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie pe sem. I

Raportul CA la sem I

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. EDIL SAL PREST S.A.
privind activitatea economico-financiara la data de 31.12.2018

Raport CA 31.12. 2018

Raportul CA pe anul 2017

Raportul CA pe anul 2017