Administraţie

Petrila

INFORMARE

Click aici

CONVOCATOR

Click aici

ACT CONSTITUTIV al societatii comerciale pe actiuni SC EDIL SAL PREST SA

Click aici

 Raportul privind accesul la informatiile de interes public pe anul 2017

Click aici

Hotarari AGA

Convocator si Hotarari
Hot – actualizare Act Constitutiv
Hot – Aprobare buget
Hot – infiintare puncte de lucru
Hot- achizitie buldoexcavator
Hot- aprobarea aderarii societatii la GAL
Hot -Rectificare bugetara -2
Hot-grila salarizare incepand cu 2018
Hot-Raportul C.A.
Hot-Rectificare bugetara 1

Hot-Remuneratia membrilor CA

Hotararea CA nr. 2

Hotararea CA nr. 3

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

ACT CONSTITUTIV ACTUALIZAT

Raportul semestrial al Consiliului de Administratie pe sem. I

Raportul CA la sem I

Convocator si Hotarare AGA privind aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli

Convocatorul si Hotararea AGA

RAPORTUL CONSILIULUI DE ADMINISTRATIE CS EDIL SAL PREST SA privind activitatea economico-financiara la data de 31.12.2018

Raport CA 31.12. 2018